ข่าวประชาสัมพันธ์

logo
แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์เข้าตั้งด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุกเกิน

วันที่ : 543 15:45

logo
แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์เข้าซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง

วันที่ : 543 09:45

logo
แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์เข้าซ่อมบำรุง

วันที่ : 543 09:45

logo
แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์เข้าซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง

วันที่ : 543 09:45

logo
แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์เข้าซ่อมบำรุง

วันที่ : 543 09:45

logo
แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์เข้าดำเนินการแก้ไขไฟกระพริบ

วันที่ : 543 09:45

logo
แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ บูรณาการ

วันที่ : 543 15:30

logo
แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ปรับปรุงผิวจราจร

วันที่ : 543 10:15

logo
ขอเชิญประชาชนร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึง 11 มีนาคม 2561 ณพระราชวังดุสิต ตั้งแต่เวลา 10.30 - 21.00 น. ยกเว้นวันศุกร์และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.30 - 22.00 น.

วันที่ : 543 15:15

logo
ขทช.กสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดอำนวยความปลอดภัย

วันที่ : 543 12:00

หน้า